אבטחת מידע

תחום אבטחת המידע הינו תחום מתפתח שהופך להיות פופולרי יותר ויותר מכיוון שיותר אנשים ובתי עסק מחזיקים היום מידע בשרתי החברה / בבית שהופך להיות מיום ליום יותר ויותר רגיש ונדיר.גישה לא מורשת למידע זה עלול לגרום לנזק אישי או לעסק בסכומי עתק.

קיימים שלושה הבטיםמרכזיים בתחום אבטחת המידע :
1. חסיון המידע – מידע שיהיה נגיש לגורם שהורשה לו בלבד.
2. זמינות המידע (והמערכת) – מערכת המידע והמידע האגור בה יהיו זמינים בהתאם לרמת הזמינות שהוגדרה על ידי לקוחות המערכת.
3. שלמות ואמינות המידע – הגנה על כך שהמידע במערכת יכיל את כל שהוגדר מלכתחילה וכיהנתונים עצמם לא עברו שינוי על ידי גורם שאינו מורשה.

ישנו קונפליקט מתמיד בנוגע לאבטחת רשת המחשבים: קבלת החלטת המשתמש לגבי אבטחה מול נוחות.
המחשב המאובטח ביותר הוא מחשב כבוי.
האפשרות הקרובה ביותר לאבטחה מלאה היא להסיר את חיבור הרשת, המקלדת, העכבר, הצג, כונן התקליטונים והמדפסת, אך דבר זה אינו ריאלי.
הרעיון המרכזי באבטחה הוא שככל שאתה מספק גישה נרחבת יותר למחשב, כך הוא מאובטח פחות. מנגד, הדרך הנוחה ביותר להשתמש במחשב היא להפוך אותו לזמין מכל מקום בעולם, להשתמש בכל פרוטוקולי התקשורת הקיימים וללא סיסמאות. אך כאן נוצרת הבעיה שכאשר יש גישה מלאה למחשב הגישה היא לכל אדם בעולם ורמת האבטחה שואפת לאפס.