ESET File Security

פתרון האנטי וירוס ESET File Security לשרתי הקבצים של מיקרוסופט מעניק הגנה חזקה ואפקטיבית נגד כל סוגי הנוזקות. הוא פועל בתאימות מלאה עם ממשק הניהול המרכזי ומשתלב במערך ההגנה של ESET ברשתות ארגוניות.

יכולות חדשות:
תאימות מלאה לסביבת העבודה של השרת
ESET File Security נבנה במיוחד לסביבת העבודה של מיקרוסופט, עם צריכת משאבים נמוכה שלא משפיעה על היכולות העסקיות.


עץ הגדרות מתקדם חדש
ניווט אינטואטיבי בתפריטי המוצר לשליטה נוחה יותר ביכולות ההגנה.
eShell חדש
הרצת סקריפטים לפעולות או הגדרות באמצעות ממשק Command line.
בנוסף לכל הפונקציות שניתן לגשת אליהם ממשק-המשתמש, eShell נות אפשרות לאוטומציה בפעילות התוכנה על השרת.

יכולות:

  • אנטי וירוס ואנטי רוגלות
  • הגנה עצמית – למנוע השבתת האבטחה
  • עדכונים שוטפים אוטומטים
  • ניצול מינימלי של משאבי השרת
  • כללים ניתנים-להגדרה
  • דו"חות ולוגים לבקרה על סטטוס האבטחה