ESET Mail Security

בהרבה מקרים מפיצי הספאם מנצלים פרצות אבטחה להפיץ נוזקות, לכן הגנה על שרת הדואר היא קריטית וחיונית.
תוכנת ESET Mail Security לשרת הדואר של מיקרוסופט עוצרת את כל סוגי המזיקים מבוססי-האימייל ומסננת תוכן זדוני – לפני שיכול להיגרם נזק למידע העסקי הרגיש בארגון.

יכולות חדשות – סריקת דואר אלקטרוני

מנוע אנטי ספאם
סריקת זואר זבל משופרת ויכולת להגדיר רמות סריקה שונות.

עץ הגדרות מתקדם חדש
ניווט אינטואיטיבי בתפריטי המוצר לשליטה נוחה יותר ביכולות ההגנה.

הכללות אוטומטיות חדש
זיהוי אוטומטי של שרתי קבצים קריטיים לעבודה חלקה יותר.

מיזוג רשיונות חדש
המיזוג מתבצע אוטומטית כאשר ברשותך יותר מרישיון אחד, לניהול נוח יותר.

ניהול דואר זבל באמצעות לוג חדש
מציג את פרטי השולח, מקבל, דירוג, סיווג והפעולה שבוצעה.

ניהול הרשימות האפורות באמצעות לוג חדש
מציג את פרטי השולח, מקבל, הפעולה שבוצעה וסטטוס.

יכולות קיימות:

  • משאיר את המזיקים מחוץ לרשת
  • סינון דואר זבל
  • הגנה על השרת בכללותו
  • ניצול מינימלי של משאבי השרת
  • כללים ניתנים-להגדרה
  • זיהוי אוטומטי של תיקיות הדואר בשרת
  • ניטור פעילות מערכת, לאפיון אופטימלי על סמך הביצועים